University of FloridaSolutions for Your Life
 

EENY-129: Sweetpotato Whitefly B Biotype of Silverleaf Whitefly, Bemisia tabaci (Gennadius) or Bemisia argentifolii Bellows and Perring (Insecta: Hemiptera: Aleyrodidae)

Figure 19. Adult bigeyed bug (Geocoris sp.) feeding on Bemisia nymphs (Bemisia = sweetpotato whitefly B biotype, Bemisia tabaci (Gennadius), or silverleaf whitefly, Bemisia argentifolii Bellows & Perring).

Credit: Jack Dykinga, USDA