University of FloridaSolutions for Your Life
 

HS1210: Construcción de Sistema Hidropónico Flotante

Figure 5. Sistema radicular de lechuga hidropónica.