University of FloridaSolutions for Your Life

ENH-833: Zelkova serrata: Japanese Zelkova

Figure 1. Mature Zelkova serrata: Japanese Zelkova

Credit: Ed Gilman